Školní metodička prevence


Mgr. Iveta Jiříčková

Školní metodička prevence je zároveň koordinátorkou Dětského parlamentu při ZŠ Úpice-Lány.
Činnost a působení metodičky prevence probíhá v těsné spolupráci s výchovnou poradkyní a školní speciální pedagožkou.


KONZULTACE

Konzultační hodiny nejsou pevně stanoveny. Žáci mohou přijít kdykoliv, pokud potřebují pomoc.
Pro rodiče bude termín konzultace stanoven po předchozí dohodě (telefonické, mailem).


KONTAKT

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 499 881 124


Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

- tvorba a kontrola preventivního programu školy,
- koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci šikany a kyberšikany, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, zneužívání, týrání, páchání trestních činů, rasizmu, xenofobie…a dalších sociálně patologických jevů,
- koordinace aktivit vedoucích ke zlepšení vztahů v třídních kolektivech,
- koordinace aktivit vedoucích k udržení dobrých vztahů ve škole,
- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi působícími v oblasti prevence soc. pat. jevů,
- vedení písemných záznamů,
spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje soc. pat. jevů u jednotlivců a tříd.


PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020-2021


Plán práce školního metodika prevence

Krizový plán

Prevence školní neúspěšnosti

Souhlas rodiče

Povinnosti zákonných zástupců

Násilí ve škole

Lánské desatero

Žolíková pravidla


 

Dny prevence v reportáži T-JS

Dny prevence, které proběhly v předcházejících dnech, žákům opět přinesly důležité informace, které jim pomohou v běžném životě. Takhle je natočila Televize JS. (kal)