Červnové hádanky rozhodnou celoroční soutěž na Moodle

Důležité upozornění pro soutěžící: konečné pořadí v celoroční soutěži určíme dle součtu zisku bodů v jednotlivých kolech. Při kontrole před posledním červnovým kolem jsme zjistili, že pořadí, které ukazuje Žebříček, neodpovídá tomu, které vyjde při sečtení bodových zisků v jednotlivých měsících.
Tak to nám bylo hodně divné, než jsme našli ten důvod. Žebříček totiž zohledňuje (a to je správné) snahu žáka dosáhnout lepšího výsledku, má-li pro to v testu možnosti. Má-li žák v testu povoleno více pokusů a využije je, odmění Žebříček dalšími body navíc takového žáka, který všechny možné pokusy provede. A důsledek je ten, že žák, který "dal" test na 100 % na první pokus a další pokusy už nevyužil, má za splnění testu (ve známce) stejných 10 (100%) jako žák, který to řešil na třikrát a také v jednom z pokusů dosáhl 10 (100%). Ale v Žebříčku má za tu snahu zlepšit se a využití všech pokusů o nějaké body navíc ten žák, který to řešil třikrát.

No jo, my ale dáváme v našich Hádankách pouze jeden pokus, že?

Ano, ale vloudila se dvakrát chyba...
A to v lednových a květnových Hádankách, kdy jsme omylem ponechali možnost tří pokusů. Že si toho někteří soutěžící všimli a využili toho, to je chvályhodné. Ale nemůže to být důvodem, aby byli za stejný výsledek oceněni větším množstvím bodů, než ti, kteří to vyřešili hned na poprvé a navíc správně.

Ponecháváme tedy nejlepší výkony a za ně získané body v lednu a květnu i těm soutěžícím, kteří dosáhli maxima až na nějaký další pokus. Ale nebudeme tentokrát stanovovat konečné pořadí v soutěži dle Žebříčku, ale spravedlivě dle součtu bodového zisku (známek) z jednotlivých měsíců.

Aktuální pořadí na prvních pěti místech je tedy před červnovým kolem následující:

    1. Langer M.:   85,0 b.
    2. Dibelka J.:   80,09 b.
    3. Tomek M.:   79,09 b.
    4. Petera O.:    76,42 b.
    5. Fulka M.:     70,63 b.

Za chybu se omlouváme a jsme rádi, že jsme ji odhalili ještě před posledním kolem a hlavně před celkovým vyhodnocením.

Na prvních deset soutěžících čekají na konci roku nejen drobné věcné odměny, ale i digitální odznaky. Stejně jako v roce minulém.
Tak ať se v posledním kole daří. (Hra)