Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Úpice
Úpice-Lány

Metodička prevence


Mgr. Iveta Jiříčková


Školní metodička prevence je zároveň koordinátorkou Dětského parlamentu při ZŠ Úpice-Lány.


Konzultace

Nejsou pevně stanoveny.

Žáci mohou přijít kdykoliv, pokud potřebují pomoc.

Pro rodiče bude termín konzultace stanoven po předchozí dohodě (telefonické, mailem).

Kontakty:

e-mail: jirickova@zsul.cz             

telefon: 499 881 124


Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské:

  • Tvorba a kontrola plnění preventivního programu školy.
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci šikany a kyberšikany, záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, zneužívání, týrání, páchání trestních činů, rasizmu, xenofobie…a dalších sociálně patologických jevů.
  • Koordinace aktivit vedoucích ke zlepšení vztahů v třídních kolektivech.
  • Koordinace aktivit vedoucích k udržení dobrých vztahů ve škole.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a dalšími institucemi působícími v oblasti prevence soc. pat. jevů.
  • Vedení písemných záznamů.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje soc. pat. jevů u jednotlivců a tříd.

Veškeré dokumenty, které souvisí s činností metodika prevence najdete v přílohách.


 

Minimální preventivní program 2023-2024

preventivní program 2023-24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 986,48 kB

Plán práce ŠMP 2023-2024

Plán prevence 2023-24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,48 kB

Lánské desatero

Lánské_desatero_19-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 708,67 kB

Žolík - pravidla

Zolik_2122-pravidla.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 506,59 kB

Prevence školní neúspěšnosti 2023-2024

2023-2024 Prevence školní neúspěšnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 355,37 kB

Krizový plán

Krizový_plán_2021-22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,44 kB

Násilí ve škole

Násilí_ve_škole_21-22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 673,28 kB

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas-zpracování_os._údajů_žáci-rodiče_2122.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,95 kB

Povinnosti rodiče

Povinnosti-rodice_2122.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 819,63 kB

Souhlas rodiče

Souhlas-rodice-2122.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 751,63 kB

Záznam o jednání s žákem

záznam_o_jednani_s_zakem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 401,37 kB

Projekty a granty