Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Úpice
Úpice-Lány

Speciální pedagožka


Mgr. Hana Sirková


Vážení zákonní zástupci, milí žáci, potřebujete v něčem poradit, něco zkonzultovat, vysvětlit anebo si jen tak popovídat? Nebojte se mě kontaktovat – jsem tady pro VÁS a těším se na spolupráci.


Konzultace

  • Pondělí: 13:30 – 14:30 hod.
  • Úterý: 13:30 – 14:30 hod.
  • Čtvrtek: 7:30 – 8:00 hod.
  • Pátek: 7:30 – 8.00 hod.

Individuálně dle osobní domluvy.

Kontakty

Telefon: 499 881 124

E-mail: sirkova@zsul.cz


Školní speciální pedagog

Připravuje a ovlivňuje podmínky pro zapojení žáků se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími odborníky, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje proces individuálního začlenění těchto žáků

Provádí speciálně-pedagogické diagnostické činnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhá vytvářet a zlepšovat podmínky pro úspěšné zapojení těchto žáků

Pomáhá vytvářet a koordinovat vznik plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích programů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizuje speciálně pedagogické vzdělávací činnosti a poskytuje nápravnou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky

Koordinuje spolupráci se školskými pedagogickými pracovišti (SPC, PPP) a dalšími specializovanými centry

Poskytuje poradenskou a konzultační pomoc rodičům žáků nebo jejich zákonným zástupcům v konzultačních hodinách nebo po dohodě.

Projekty a granty