Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Úpice
Úpice-Lány

Školní družina


Školní rok 2023-2024


DRUŽINA JE OTEVŘENA 

6:30 - 7:40
11:40 - 16:00


1. ODDĚLENÍ - Ladislava Šatková

vedoucí vychovatelka

2. ODDĚLENÍ - Jana Hrabánková

vychovatelka

3. ODDĚLENÍ - Lucie Hronová

vychovatelka


Poplatek za pobyt žáka ve školní družině činí měsíčně 150 Kč.


Hlavní cíle výchovně-vzdělávací činnosti

ve školní družině

Zaměření na hygienické návyky. 

Vzbuzovat zájem o učení, poznání a získávání dovedností pro praktický život.

Vytváření dobrého kolektivu a vzájemné pospolitosti.

Sportovní činnosti napříč odděleními (vzájemné turnaje, atletika, míčové hry, jóga...).

Nabídka pestré zájmové činnosti.

Patronát nad psím útulkem v Trutnově.

 

Projekty a granty